alergopodcast

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti z pohľadu špecialistov - imunológov a alergológov. MUDr. Jaroslava Orosová

August 19, 2021

wwwalergiahelp_ZAP_MUDr_Jaroslava_Orosov_bn1d...

Špecializačný študijný program pre odbor klinická imunológia a alergológia je dvojodborový a lekár sa po atestácií môže venovať pacientom vo všetkých vekových kategóriách. Je to isté špecifikum v porovnaní s inými medicínskymi odbormi. Ako sa „zobrazuje„ dlhodobá starostlivosť o pacienta - v systéme zdravotnej starostlivosti - keď špecialista šije liečbu na mieru už deťom v útlom veku? Aktuálne majú aj alergológovia naplnené kapacity vo svojich ambulanciách. Denne vyšetria vyše 40 pacientov. Ako dokážu v takom prípade udržať ich zdravotný stav v remisii / teda pod kontrolou a bez vážnych príznakov /, prípadne zabrániť ďalším zdravotným komplikáciám? Aktuálne je dôležité to - o čom sa už roky u nás hovorí. Mať dostatok špecialistov. Aké riešenia majú a navrhujú predstavitelia Zväzu ambulantných poskytovateľov. Vieme že špecialisti nám chýbajú, ale nevieme akí je ich priemerný vek. Prečo nemáme takúto štatistiku ako je tomu u praktických lekárov a pediatrov? Máme sa obávať toho, že  bude o niekoľko rokov ešte menej špecializovaných ambulancií, vzhľadom na vysoký vek alergológov a imunológov? Len v Bratislave zaniklo v tomto období 6 alergologických a imunologických ambulancií, pričom každá mala v kartotéke 4000 až 5000 pacientov, z ktorých je približne 75 percent v dispenzarizácii - čo znamená, že ide o  chronicky chorých pacientov, ktorí si vyžadujú pravidelnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Čo navrhujú predstavitelia Zväzu ambulantných poskytovateľov? Ako by sme mohli prilákať špecialistov do systému? Kedy a za akých podmienok by boli schopní aj ochotní – zakladať ambulancie alergológie a imunológie - nielen vo veľkých mestách, ale vo všetkých regiónoch? Ako nákladné je založenie a vybudovanie ambulancie špecialistu - už aj vzhľadom na nákup drahých diagnostických prístrojov? Pomohla by „kapitácia“, ktorú by odborní lekári dostávali za dispenzarizovaných – chronicky chorých - pacientov? Lekári a predstavitelia Zväzu ambulantných poskytovateľov aj vzhľadom na vážnu situáciu v primárnom sektore - v špecializovaných ambulanciách - aktuálne pripomienkujú reformu  zdravotnej starostlivosti .Ako budú ich návrhy zapracované do spomínaného zákona? Čo  konkrétne navrhujú? Vďaka akým zmenám bude u nás  kvalitnejšia  a dostupnejšia  zdrav starostlivosť u špecialistov – v našom prípade u alergológov a imunológov?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App