alergopodcast

Očkovanie a kauzálna liečba u alergologických pacientov. Alergénová imunoterapia a biologická liečba. MUDr. Jaroslava Orosová

August 19, 2021

wwwalergiahelp_ZAP_MUDr_Jaroslava_Orosov_bn1d...

Očkovanie pacientov v alergologických a imunologických ambulanciách je  aktuálna téma počas tretej vlny pandémie a počas šírenia delta variantu koronavírusu. Aké zdravotné riziká môžu očakávať alergickí pacienti po zaočkovaní proti Covidu 19 a aké negatívne účinky sa môžu u pacienta dostaviť, keď sa nezaočkuje a stretne sa s delta variantom koronavírusu? Prečo by sme mali porovnávať zdravotný stav alergického pacienta po očkovaní – s nezaočkovaným pacientom – keď sa môžu obe kategórie - zaočkovaní aj nezaočkovaní - stretnúť s koronavírusom a získať  ochorenie, ktoré spôsobuje? Aké pozitíva a negatíva môže priniesť  pacientom v alergologických a imunologických ambulanciách rozhodnutie - dať sa zaočkovať, alebo na druhej  strane - nedať sa zaočkovať. Ako dôvodia špecialisti a predstavitelia Zväzu ambulantných poskytovateľov, že aj u detských pacientov s alergiami je očkovanie dôležité pre zdravie? Je nevyhnutné brať do úvahy fakt, že imunitný systém u detí doslova zlenivel, vzhľadom na predchádzajúce obdobie - keď prežívali čas doma? Máme  v zozname diagnóz ochorenie - či už u detskej alebo u dospelej populácie - ktoré je kontraindikáciou pre očkovanie? Patrí ku kontraindikáciám očkovania proti Covidu 19 napríklad  toľko diskutovaná anafylaktická reakcia, teda ťažká alergická reakcia po podaní prvej dávky vakcíny? Môže špecialista imunizovať zdravotný stav pacienta pred očkovaním? Druhou kontraindikáciou pred očkovaním u pacienta s alergickými ochoreniami je akútne infekčné ochorenie. Pacient sa však môže dať zaočkovať keď vymiznú príznaky – teplota či kašeľ. Treťou skupinou ochorení a zároveň aj kontraindikáciou pred očkovaním sú akútne a aktivované autoimúnne ochorenia, kde patrí reumatoidná artritída a lupus ale aj v tomto prípade vedia špecialisti ochorenie stabilizovať a pacientom odporúčajú očkovanie pri dôkladnom manažovaní primárnej diagnózy. Zväz ambulantných poskytovateľov pripravil koncepciu reorganizácie zdravotnej starostlivosti – respektíve manažment pacienta v primárnom kontakte počas pandémie - vzhľadom na obavy pacientov z negatívnych účinkov po očkovaní . Obávajú sa, že počas tretej vlny pandémie sa zopakuje to, čo v uplynulom roku a síce, že dôjde k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti u necovidových pacientov. Navrhujú vytvorenie covidových ambulancií a covidových sanitiek. Lekári v primárnom kontakte by sa v nich striedali pri poskytovaní  zdravotnej starostlivosti tak, aby aj počas pandémie poskytovali bezcovidovým pacientom zdravotnú starostlivosť  bez obmedzení  a zároveň aj indikovali účinnú liečbu. Pacientom s alergickými ochoreniami  významným spôsobom  pomáha alergénová imunoterapia. Lieči totiž príčinu  základného ochorenia - najčastejšie alergickú nádchu, alebo alergickú astmu, pričom predchádza rozvoju ďalšieho postihnutia organizmu. Platí fakt, že pokiaľ  je alergia nesprávne liečená – alebo neliečená - k čomu môže dôjsť počas tretej vlny pandémie a čoho sa aj obávajú alergológovia - imunitný systém sa zaktivizuje a začne hľadať ďalších nepriateľov v organizme.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App