alergopodcast

Manažment pacientov v pľúcnych ambulanciách

August 16, 2021

DSC_3531zm.jpg

 

Manažment pacientov v pľúcnych ambulanciách - vzhľadom na nedostatok špecialistov - pneumológov a aktuálne aj vzhľadom na aktuálne šírenie delta variantu koronavírusu. MUDr. Katarína Dostálová z pneumologickej ambulancie v ZS na Strečnianskej ulici v Bratislave. Pneumológovia hovoria, že aktuálne - počas tretej vlny pandémie sa bude už aj tak alarmujúca situácia - v súvislosti s nedostatkom pľúcnych lekárov - zhoršovať. Prečo je u nás taký nízky záujem o prácu pneumológa v ambulanciách a prečo patrí spomínaná špecializácia k najmenej atraktívnym? V akom veku sú pľúcni lekári , ktorí sa aktuálne starajú o pacientov vo svojej ambulancii? Môžeme očakávať, že v dôsledku ich vysokého veku sa bude situácia u nás ešte viac zhoršovať? Špecialisti majú niekoľko riešení. Napríklad, aby dostávali „ kapitáciu„ za pacientov, ktorých majú v dispenzarizácii. Ďalším dôvodom nedostatku pneumológov v primárnom sektore je aj platba zdravotných poisťovní za výkony. Ako sme na tom v súvislosti s úhradami napríklad v porovnaní s Českou republikou? Pomohla by špecialistom - v rámci aktuálnej reformy zdravotníctva napríklad aj presná definícia - na čo má nárok pacient? Čo by sme mohli v rámci reformy ambulancií pneumológa - definovať ako nadštandard - aby bola zdravotná starostlivosť naďalej dostupná pre všetkých pacientov a pritom aby sa aj zvýšil záujem o špecializáciu pneumológ? Odborní lekári majú isté návrhy aj v súvislosti s manažovaním pacienta počas nastávajúcej tretej vlny pandémie. V Zdravotnom stredisku na Strečnianskej ulici v Bratislavskej Petržalke sa pripravili na to, aby mohli prijímať svojich pacientov – nových aj tých, ktorých majú v dispenzarizácií - aj keď vo veľkom počte k nim budú prichádzať covidoví, či postcovidoví pacienti. Aké opatrenia tam prijali, aby situáciu v prípade nárastu pacientov počas pandémie zvládli a čo sa im osvedčilo v druhej vlne - aby nezanedbali zdravotnú starostlivosť o svojich pacientov?

DSC_3526zm.jpg

 


Podbean App

Play this podcast on Podbean App